Projektování fotovoltaických elektráren

Solární panely
Kontaktujte nás
Výběr vhodného umístění
Výběr vhodných panelů

Hlavní kroky při projektování

Při projektování fotovoltaické elektrárny je nejdůležitější analýza vhodného umístění, která zahrnuje stanovení optimálního umístění panelů a jejich orientace. Je také nutné zvážit možnost stínění panelů a analyzovat sluneční záření v dané oblasti. Dále je třeba vybrat nejvhodnější technologie a solární panely, aby se získala maximální účinnost.

Dalším krokem je plánování instalace, včetně výběru vhodného druhu podkladu pro instalaci panelů a dalších komponentů. Financování projektu je také důležité a může zahrnovat možnosti dotací, úvěrů nebo pronájmu.

Analýza slunečního záření

Analýza slunečního záření je klíčová pro projektování fotovoltaické elektrárny, protože z ní lze získat informace o množství energie, které bude fotovoltaická elektrárna moci vyprodukovat. Tato analýza zahrnuje:

  • zjištění slunečního záření v oblasti, kde bude fotovoltaická elektrárna umístěna
  • určení optimální orientace a sklonu panelů pro získání maximálního množství energie

Výběr nejvhodnějších technologií a panelů také hraje důležitou roli při projektování fotovoltaické elektrárny. Existuje mnoho typů solárních panelů a technologií, které mohou být použity, a každá z nich má své výhody a nevýhody. Je tedy důležité vybrat nejvhodnější variantu pro konkrétní projekt.

Analýza slunečního záření

Analýza slunečního záření programem FormIt

Detailní plán instalace

Zahrnuje návrh na umístění panelů a dalších komponentů, jako jsou kabely a invertory, a také návrh na způsob jejich propojení. Důležitým faktorem je také výběr vhodného druhu podkladu pro instalaci panelů, což může být například betonový základ nebo speciální podložka.

Financování projektu

Posledním krokem je financování projektu. Existuje několik možností, jak zajistit finanční prostředky pro projekt fotovoltaické elektrárny. Jednou z možností jsou:

Dotace, které mohou být poskytnuty jak ze strany státu, tak i soukromých subjektů

Úvěry, které mohou být poskytnuty bankami nebo jinými finančními institucemi.

V neposlední řadě může být fotovoltaická elektrárna financována prostřednictvím pronájmu, což znamená, že náklady na projekt jsou hrazeny pronajímatelem a majitel elektrárny získává příjmy z prodeje vyrobené elektřiny.

Proč si vybrat na projektování nás?

Transparentnost

jsme otevření a transparentní vůči našim klientům

Flexibilita

jsme flexibilní při splnění požadavků klienta

Spolehlivost

dodržujeme termíny a vysokou kvalitu práce

Profesionalita

jsme profesionální a dodržujeme etické standardy

Optimalizace nákladů: Naše společnost je zaměřena na minimalizaci nákladů a zvýšení efektivity projektu. Pomáháme zákazníkům najít nejlepší řešení s ohledem na jejich potřeby a omezení rozpočtu.

  1. Zlepšení výkonu: S naší pomocí může být výkon fotovoltaické elektrárny zlepšen a zajištěna větší energetická účinnost. Náš tým se zaměřuje na využití nejnovějších technologií a materiálů, které zajišťují co nejvyšší účinnost.

  2. Zajištění kvality: Sledujeme nejvyšší standardy kvality a snažíme se zajistit, aby byl projekt vysoce kvalitní a spolehlivý. Používáme nejlepší materiály a spolupracujeme s renomovanými dodavateli.

  3. Snížení nákladů na provoz: Naše tým se zaměřuje na snížení nákladů na provoz fotovoltaické elektrárny. Pomáháme zákazníkům najít nejlepší řešení pro snížení nákladů na energii, včetně využití energetického skladování a řízení spotřeby energie.

  4. Transparentnost a komunikace: Jsme otevření a transparentní vůči našim zákazníkům a vždy se snažíme poskytnout kompletní informace o projektu. Komunikace s našimi zákazníky je pro nás velmi důležitá a snažíme se s nimi udržovat pravidelný kontakt.

Přečtěte si reference našich klientů

Mohu velice doporučit osobní i profesní přístup

  • Řešeno vytápění objektu

  • Konzultace FVE a TČ na secesní vilu

Poptával jsem instalaci FVE a TČ na svou nemovitost v Radvanově. Jednalo se o secesní vilu a po konzultaci s panem Chalupou jsme se rozhodli na danou budovu panely neumísťovat. Doporučil mi prvně řešit vytápění objektu, jelikož zde mohla nastat největší úspora. FVE mi bylo doporučeno instalovat na jiný objekt v areálu ale zatím jsme se nedostali k samotné realizaci. Mohu velice doporučit osobní i profesní přístup. I když se v daný čas ještě nezabýval TČ, tak mi stejně doporučil vyřešit nejdříve vytápění a až pak případně řešit další opatření, i když z toho očividně neměl žádnou provizi a bylo by pro něj výhodnější prodat mi rovnou FVE.

Alt

Dusan Bystriansky

Jednatel společnosti Emeldi Technologies s.r.o.