Dotace a financování

Bankovky
Kontaktujte nás
Nová zelená úsporám

Programy a dotace

  • Dotace Ministerstva životního prostředí - Tento program poskytuje dotace na nákup a instalaci fotovoltaické elektrárny pro fyzické a právnické osoby. Podmínkou pro získání dotace je, že musí být zvolena jedna z předem stanovených velikostí elektrárny. Výše dotace se pohybuje od 30 % do 50 % z celkových nákladů na projekt.

  • Dotace Ministerstva průmyslu a obchodu - Tento program je určen pro podnikatele a malé a střední podniky, kteří chtějí investovat do obnovitelných zdrojů energie, včetně fotovoltaických elektráren. Dotace se vztahuje na výdaje spojené s nákupem a instalací fotovoltaické elektrárny. Výše dotace se pohybuje od 30 % do 50 % z celkových nákladů na projekt.

  • Zelená úsporám - Tento program je určen pro fyzické osoby, které chtějí využít úvěr na financování nákupu a instalace fotovoltaické elektrárny. Úvěr lze získat v bance, která spolupracuje s programem Zelená úsporám. Úroková sazba je velmi výhodná a lze ji snížit až o 50 % díky dotaci, která pokrývá část úroků.

  • Program EKO-Energii - Tento program je určen pro podnikatele a malé a střední podniky, kteří chtějí investovat do obnovitelných zdrojů energie. Dotace se vztahuje na výdaje spojené s nákupem a instalací fotovoltaické elektrárny. Výše dotace se pohybuje od 40 % do 70 % z celkových nákladů na projekt.

  • Operační program Životní prostředí - Tento program je určen pro právnické osoby, které chtějí investovat do projektů týkajících se obnovitelných zdrojů energie, včetně fotovoltaických elektráren.

    Co a jak?

    Podívejte se na krátké video od společnosti ČEZ, které Vám ve popíše proces, který se vztahuje také na nás.

Dotace - co a jak

Často kladené dotazy