Článek

Tepelné čerpadlo Vaillant

Tepelná čerpadla

Publikováno: 19.02.2023

Napsal Petr Chalupa

Petr Chalupa

V dnešní době je otázka vytápění a výroby teplé vody nejen otázkou pohodlí a komfortu, ale také otázkou ekologie a úspor. Zatímco tradiční topení na fosilní paliva zatěžuje životní prostředí a představuje vysoké náklady, tepelná čerpadla se stávají stále oblíbenějším a ekonomičtějším řešením.

Jak fungují tepelná čerpadla?

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která dokáží na své primární straně odnímat teplo z jedné teplonosné látky (vody, vzduchu nebo země) s nižší teplotou a přenášet ho na sekundární stranu do jiné teplonosné látky (vzduch, voda) s vyšší teplotou. Tím se tepelná čerpadla stávají účinným způsobem vytápění a přípravy teplé vody, přestože na jejich primární straně je venkovní vzduch, země či voda s teplotami okolo nuly a na sekundární straně dokážou připravit teplou vodu o teplotě 55 °C a vyšší.

Pro transport tepelné energie z prostředí o nižší teplotě do prostředí s teplotou vyšší je však potřeba dodat energii. Nejčastěji jde o elektrickou energii pro elektromotor pohánějící kompresor v tepelném čerpadle. V závislosti na konstrukci tepelného čerpadla, vlastnostech primárního zdroje tepelné energie a na rozdílu teplot, který musí tepelné čerpadlo překonat, se odvíjí velikost topného faktoru. Ten číselně udává poměr mezi využitelnou tepelnou energií na vytápění, přípravu teplé vody a pomocnou energií, kterou jsme museli tepelnému čerpadlu na jeho činnost dodat. Proto je topný faktor zásadním kritériem energetické efektivity tepelného čerpadla a z jeho velikosti v konkrétních provozních poměrech vyplývají náklady, které provozovatel za vytápění, přípravu teplé vody zaplatí.

Jaké jsou výhody?

Slunce

Nízké provozní náklady

Tepelná čerpadla jsou velmi úsporná a jedním z nejúspornějších typů vytápění na trhu. Až 75% tepelné energie čerpají z okolního prostředí a pouze 25% z elektrické sítě.

Dotace

Levnější sazba elektrické energie

S tepelným čerpadlem máte nárok na levnější sazbu elektrické energie, což znamená, že máte nejen levnější vytápění a ohřev vody, ale také svícení, praní, mytí nádobí v myčce atd.

Dům

Čisté a bezproblémové vytápění

Tepelná čerpadla jsou bezobslužná, na rozdíl od kotlů na tuhá paliva. Stačí nastavit optimální teplotu v domácnosti a to je vše.

List

Ekologické řešení

Tepelná čerpadla nevypouštějí žádné škodlivé emise do ovzduší, proto jsou vhodným řešením pro vytápění do měst i obcí.

Podívejte se na tepelná čerpadla