Článek

Solární panely

Fotovoltaika a její využití

Publikováno: 17.02.2023

Napsal Petr Chalupa

Petr Chalupa

Co je to fotovoltaika?

Fotovoltaika je technologie, která umožňuje přeměnit sluneční záření přímo na elektrickou energii. Tato technologie se stává stále populárnější a využívá se již nejenom v průmyslu, ale také v domácnostech.

Princip fotovoltaického jevu spočívá v tom, že sluneční záření dopadající na povrch solárního panelu vyvolává elektrické napětí. Tento proces využívá tzv. fotovoltaické buňky, které jsou tvořeny polovodičovými materiály, obvykle křemíkem.

Fotovoltaické panely se využívají zejména pro výrobu elektřiny, kterou lze využít k napájení domácností, průmyslových objektů, ale také pro nabíjení elektromobilů. Výhodou fotovoltaiky je, že se jedná o obnovitelný zdroj energie, který neznečišťuje životní prostředí a nemá žádné emise.

Jak dlouho se fotovoltaika využívá v ČR?

V České republice se fotovoltaika využívá již několik let. Podle dat ministerstva průmyslu a obchodu byla v roce 2020 instalována fotovoltaická kapacita o celkovém výkonu 1 518 MW. Výhodou fotovoltaických panelů je také možnost výroby elektřiny na místě spotřeby, což snižuje náklady na její přenos a distribuci.

Pokud máte zájem o vlastní fotovoltaický systém, je nutné zajistit si odbornou instalaci a navržení systému, který bude co nejvíce odpovídat vašim potřebám. Důležité je také věnovat pozornost kvalitě použitých komponentů a samozřejmě výběru kvalitních solárních panelů.

Fotovoltaické panely mají vysokou životnost a minimální náklady na údržbu. V průběhu let se tak mohou stát velmi výhodnou investicí, která se rychle vrátí v podobě úspor na elektřině. V České republice existuje také program podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, který může pomoci s financováním nákupu a instalace fotovoltaického systému.

Výhody fotovoltaiky

  1. Obnovitelný zdroj energie: Fotovoltaické panely využívají sluneční záření, což znamená, že se jedná o obnovitelný zdroj energie, který není omezen množstvím, které je k dispozici.

  2. Snížení emisí: Využití fotovoltaiky přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů a dalších škodlivin, což má pozitivní vliv na životní prostředí.

  3. Nízké náklady na údržbu: Fotovoltaické panely mají vysokou životnost a potřebují minimální údržbu, což znamená, že provozní náklady jsou relativně nízké.

  4. Nezávislost na dodávkách energie: Vlastní výroba elektřiny z fotovoltaických panelů umožňuje domácnostem a průmyslovým subjektům nezávislost na dodávkách elektřiny a snižuje tak riziko výpadků elektřiny